​Digitale ledenvergadering kiest nieuw bestuur

Zondag 28 juni vond de algemene ledenvergadering van ROOD plaats. Het was een bijzondere dag, aangezien voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging de vergadering online moest plaatsvinden vanwege de maatregelen in verband met het COVID19 virus. Het werd een lange maar memorabele dag, waarbij een nieuw bestuur werd verkozen en verschillende voorstellen zijn aangenomen. Daarnaast werd er afscheid genomen van leden die niet meer terugkeerden in het bestuur.

Vanuit een heuse studio in Amersfoort werd de Ledenvergadering geleid, vergelijkbaar aan de setting voor de partijraad van de SP. Daarbinnen ging het eerst over het opgestelde jaarverslag van 2019 en verschillende inhoudelijke voorstellen van leden. Het bestuur heeft daarin verschillende opdrachten gekregen, onder meer om verdere analyse en lessen te trekken uit de activiteiten die in 2019 al dan niet zijn georganiseerd. Over de precieze uitvoer van een aantal voorstellen gaat het bestuur snel in gesprek met de leden. Daarnaast werd een scholingsplan ingestemd, waaromheen het komend jaar voor het eerst binnen ROOD een scholingsgroep zal worden gevormd.

In de middag werd een nieuw bestuur gevormd. Hierin is Jerom Maat een nieuw gezicht, en keren Carlos van Eck en Hans de Waard terug als algemeen bestuurslid. Arno van der Veen werd dit jaar herkozen als voorzitter, zij het na meerdere stemrondes. Afgesproken is dat bij een volgende algemene ledenvergadering er weer plekken beschikbaar zijn in het bestuur, waarbij leden zich ook kunnen melden als voorzitter.