Alle stemmen tellen mee

Gisteren heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aangekondigd dat de reglementen rondom het poststemmen zal veranderen omdat teveel stemmen ongeldig waren verklaard. Dit is echter mosterd na de maaltijd en toont aan dat ons stemsysteem niet inclusief genoeg is. Er zijn in het verleden meerdere signalen geweest dat poststemmen voor ouderen te gecompliceerd was, maar die klachten werd door Ollongren van de tafel geveegd.

Daarnaast dient er in de toekomst strenger gekeken te worden naar de mogelijkheden voor stemmen van mensen die buiten de boot vallen. Nog voor teveel mensen is stemmen een enorme opgave. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen en niet met de post kunnen stemmen maar met alle risico’s van dien dat fysiek in het stemhokje moeten doen. Of gedetineerden die alleen via een volmacht mogen stemmen omdat de stemlocaties binnen de gevangenis vanwege coronamaatregelen zijn verwijderd. De actie #IkTelOokMee geïnitieerd door BIJ1 en #GeenDorHout werd volledig genegeerd door het kabinet.

ROOD roept aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad op om ruimhartig te zijn in de stemprocedure en in de toekomst hier lering uit te trekken. Door de afwijkende omstandigheden zal stemmen niet zo gaan als mensen gewend zijn en zullen er veel fouten worden gemaakt door mensen wiens stem niet gehoord zal worden op deze manier.