CCN overhandigt zwartboek aan CvB Hanzehogeschool

2 juni 2021 – Gisteren heeft een groep van tien studenten, verenigd in de actiegroep Compenseer Collegegeld NU, ondersteund door ROOD Groningen, voor de van OlstToren op het Zerniketerrein een zwartboek overhandigd aan Dick Pouwels, de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Het zwartboek bevat de verhalen van 80 studenten van de Hanzehogeschool over hoe zij studeren in de pandemie hebben ervaren. De 80 studenten zijn allen ondertekenaars van de petitie Compenseer Collegegeld NU! die oproept tot volledige compensatie van de betaalde collegegelden van het afgelopen jaar. Met het delen van hun verhalen hopen zij op publieke steun van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool.

Bij de overhandiging waren drie studenten aan het woord die vertelden over hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren en wat volledige compensatie voor hen zou betekenen. Elk van de studenten overhandigde vervolgens een zwartboek aan Dick Pouwels, één voor elk lid van het College van Bestuur. Ook brachten de studenten een kleinigheidje met zich mee. Een bloempot met daarin vergeet-mij-nietjes. Een symbolisch gebaar om niet de studenten te vergeten die met de huidige regeling achter het net vissen. Woordvoerder Jerom Maat: ‘Wij zijn dankbaar voor Dick Pouwels, die het zwartboek en de vergeet-mij-nietjes hartelijk in ontvangst nam en de belofte deed de verhalen te delen binnen zijn organisatie. Daarnaast zijn wij blij dat hij onze zorgen over het leenstelsel deelt. Wij hopen dat de Hanzehogeschool haar studenten bijstaat en gaat ageren tegen het leenstelsel en het Nationaal Programma Onderwijs. Zeker nu het laatste een sigaar uit eigen doos blijkt te zijn.’ Maandag werd bekend gemaakt dat het Nationaal Programma Onderwijs niet kostendekkend zou zijn. Waardoor het ministerie van OCW tot 2027 zo’n 149 miljoen euro moet bezuinigen op de bekostiging van hogescholen, universiteiten en het mbo.

Overhandiging zwartboek aan CvB Hanze

Het zwartboek opent met dank aan de docenten en het onderwijspersoneel dat het afgelopen jaar hun uiterste best heeft gedaan het onderwijs op gang te houden. Maar het zwartboek draait om de studenten, zo staat er in de inleiding: ‘Met deze verhalen willen we een kijkje geven in het leven van de student. Dat het niet altijd makkelijk is geweest en in sommige gevallen zelfs zeer onprettig.’ De reden dat meer dan 50.000 studenten de petitie hebben ondertekend en steun zoeken bij hun onderwijsinstelling is omdat velen de halvering van collegegeld tekort vinden schieten. Er is financiële schade geleden door het wegvallen van werk- en stageplekken en doorlopende hoge huren. Daarnaast heeft het thuis studeren onvoorziene kosten met zich meegebracht. Het afgelopen jaar bleken sommige studieonderdelen niet te vervangen of slechts in gebrekkige vorm. Onder veel studenten heerst dan ook onbegrip. Afstudeerders die hun uiterste best hebben gedaan ondanks corona toch af te studeren, zien bijvoorbeeld geen compensatie. Hetzelfde geldt voor de groep studenten die heeft besloten te stoppen met de studie. Daarbij voelt de huidige regeling simpelweg als onvoldoende voor studenten die dit jaar een jaar studievertraging hebben opgelopen. Zo stelt woordvoerder Jerom Maat: ‘Een echte adempauze voor studenten is geen halvering van het collegegeld, maar volledige compensatie.’

De actiegroep in Groningen laat weten actie te blijven voeren tot er een gepaste oplossing komt voor de vele studenten die nu tussen wal en schip vallen. Actiegroep Compenseer Collegegeld NU! wordt gesteund door ROOD Groningen, de Groninger Studentenbond en de landelijke werkgroep Compenseer Collegegeld NU!. Ook in de studentensteden Utrecht en Amsterdam zijn er groepen studenten actief die zich hard maken voor volledige compensatie van het collegegeld.

ROOD wil dat onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen en dat het natuurlijk een goede kwaliteit heeft. Afgelopen jaar door corona hebben veel studenten studievertraging opgelopen en wij vinden dat studenten recht hebben op compensatie. De helft korting volgend jaar is niet genoeg. Studenten van dit jaar moeten gewoon volledig vergoed worden.