de bode augustus 2021: Noem je dat vervoer openbaar?

De Uithoflijn rijdt niet in de avond, het weekend of de zomervakantie. Dit tot ergernis van de buurt die slechte bereikbaarheid moet slikken. Waarom gebeurt dit? Welke belangen schuilen achter het gemankeerde rooster van de Uithoflijn?

Een oppervlakkige klassenanalyse levert het inzicht op dat de tram alleen rijdt als het de kapitalisten met belangen bij de Uithof gunstig stemt: als de Uithof verstoken is van arbeid om uit te buiten, waarom zou het kapitaal dan pleiten er vervoer naartoe te faciliteren?

Naast forensen maken ook Uithofbewoners gebruik van de tram. Zij hebben geen tot weinig kapitaal en zijn minder goed georganiseerd. Het is daarom niet vreemd dat hun belangen nauwelijks lijken mee te wegen.

De eindverantwoordelijke regenten, die we moeten zoeken in het provinciehuis, maken klinische kosten-batenanalyses; een koortsig verlangen naar winstmaximalisatie. Een mindergevulde tram wordt door hen gezien als een ‘verspilling’ en niet als potentieel voordeel.

Daarbij vergeten zij gemakshalve dat openbaar vervoer alleen als systeem kan werken. Mindergevulde trams horen daar bij omdat anders een neerwaartse spiraal wordt ingezet. Mensen die ’s avonds niet terug kunnen zijn bijvoorbeeld minder geneigd overdag wel ergens heen te reizen.

Aan de kostenkant is de regentenclique begeesterd met een boekhoudersmentaliteit die alle feiten, argumenten en cijfers terzijde schuift. Je zou zeggen: hoe meer de tram ingezet wordt, hoe beter je de vaste kosten uitsmeert. Maar nee, zo redeneert men niet. Ook in de daluren zouden deze kosten meetellen. Dan zijn deze het niet ‘waard’ om te maken, ook al groeit het totaal natuurlijk niet.

Al met al is het maar de vraag of de Uithoflijn ooit zo gaat rijden dat de buurt er iets aan heeft. Het is overduidelijk dat de (provinciale) overheid bovenal spreekbuis van het kapitaal is.