de bode juli 2021: Gewone man genaaid door gentrificatie Overvecht

Overvecht – Te lawaaiig, te ouderwets en simpelweg een blok aan het been van de dictatoriale heerschappij van commerciële woningcorporaties, zo zag de gemeente de woonflat aan de Ivoordreef die een hele sociale gemeenschap van huurders onderdak bood. ‘Ontwikkelaar’ Bo-Ex besloot daarom doodleuk de boel plat te gooien. Een meevaller voor de rijken, een dolksteek voor de Gewone Man.

Slechts iets meer dan de helft van de geplande hypergepolijste woningen wordt teruggeven aan de gemeenschap in de vorm van sociale huur, terwijl een verbijsterend één vijfde deel op haast harteloze wijze wordt afgepakt en hapklaar herverpakt voor de hogere klassen. Het onbetaalbaar maken van huizen die bedoeld zijn voor eerlijke werkende mensen van Overvecht noemen we gentrificatie. Een verwoestende tactiek voor onze gemeenschappen, een toegangsticket naar gejat kapitaal voor geldwolven.

Wijken als deze, waar kinderen spelen, na een lange dag werk gerust en geslapen kan worden, ontmoetingen plaatsvinden en herinneringen worden opgedaan zonder bemoeienis van grote geldschieters dienen te worden beschermd. Niet te worden afgebroken. Wij mogen niet onze realiteit naar hartenlust gevormd zien worden door kapitalisten. Wij willen geen kapitalistische volmacht in ons Utrecht en al helemaal niet in oprechte woongemeenschappen als het veerkrachtige Overvecht.