de bode juni 2021: Aanmeldbeleid van basisscholen bevordert het klasseverschil

Basisscholen in Utrecht zitten vol, daarom wordt er gebruik gemaakt van een aanmeldingsbeleid. Tegen de wet in laten veel scholen ouders hun kind voor hun derde verjaardag inschrijven. 

“Segregatie in de stad zal alleen maar toenemen!”

Vooral rijke, goed geïnformeerde ouders maken hier gebruik van. Dit heeft als direct gevolg dat kinderen van armere ouders niet meer op de wachtlijst komen voor de betere scholen. Voor kinderen heeft dit desastreuze gevolgen. Dit betekent namelijk langer fietsen naar school en een slechtere kwaliteit van onderwijs. Maar ook zorgt dit binnen onze stad voor een onderscheid tussen rijke scholen en arme scholen. Segregatie in de stad zal alleen maar toenemen!

De oplossing: 

We moeten dit soort beleid niet langer accepteren, de stad moet voor ons werken, niet enkel voor de inwoners van het Wilhelminapark!