de bode oktober 2021: Klimaatstaking Jaarbeursplein: geen transitie zonder revolutie!

Op vrijdag 24 september kwamen honderden voornamelijk jonge mensen uit heel Nederland naar Utrecht om effectief klimaatbeleid te eisen. Versnelde klimaatverandering stelt de mensheid voor een gigantische uitdaging, een existentieel gevaar zelfs. De regeringen van de kapitalistische landen doen echter weinig, veel te weinig, om de crisis tegen te gaan. Dit is niet raar: het fundament van het probleem is de kapitalistische wijze van produceren en zij zijn gebonden aan de belangen van de heersende klasse en aan het kapitalistische stelsel zelf.

Daarom is het goed dat er in de laatste jaren een beweging is ontstaan om de druk op te voeren. In september 2019 bracht de klimaatstaking nog 35.000 mensen naar Den Haag, maar de coronacrisis maakte het lastig voor de beweging om te mobiliseren. Hopelijk is deze laatste demonstratie in Utrecht het begin van een nieuwe golf van strijd. 

In de media wordt laatdunkend gesproken over de ‘ambitieuze’ eisen van de stakers wereldwijd, maar deze zijn vaak nog te beperkt. Om een catastrofe te voorkomen hebben wij een revolutie nodig. We moeten de grote vervuilende bedrijven tot staatseigendom maken en de overgang naar een duurzame economie democratisch-planmatig teweegbrengen. Daarom moet de beweging, die nu voor een groot deel bestaat uit scholieren en andere jonge mensen, in contact worden gebracht met de socialistische voorhoede en de arbeidersbeweging, de enige maatschappelijke krachten die werkelijk in staat zijn om de maatschappij te transformeren.