de bode oktober 2021: Onteigen huisjesmelkers!

In eerdere edities van de bode kwam het thema wonen al vaker aan bod. We schreven over gentrificatie in Overvecht, het gebrek aan betaalbare woningen en het RSU-referendum. Na het grote Woonprotest in Amsterdam is veel gaande wat betreft wonen waar we onze lezers van op de hoogte willen blijven houden.

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040, vastgesteld door de gemeenteraad afgelopen 15 juli, staan de plannen beschreven over de toekomst van de stad wat betreft wonen en leven. Dit roept veel reacties op van Utrechters, met terechte zorgen over de betaalbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid van woningen in de stad. Denk aan de aangevraagde petitie voor een referendum op de RSU 2040 door Utrechtse bewonersgroepen en aan de diverse demonstraties tegen het huidige woonbeleid. Op het moment van publicatie is de tweede ronde van de petitie gesloten en heeft deze het niet gehaald. Daarom is er meer nodig, met een activistische insteek, om een beweging op te bouwen. We roepen iedereen op zich aan te sluiten bij een lokale bewonersgroep (zoals Bewonersplatform Overvecht, Buurtcomité StaLa, Buurtcomité BKW en Bewonersgroep Amsterdamsestraatweg) en uit te spreken over hun woonzorgen en aan te sluiten bij demonstraties.

Klachten over de woningmarkt zijn overal en steeds luider te horen. Zo was er op 12 september in Amsterdam een groot Woonprotest met een opkomst van ruim vijftienduizend demonstranten, waar wij als ROOD ook met ruim honderd man aanwezig waren. Het vervolg hiervan zal plaatsvinden in Rotterdam op 17 oktober en in Den Haag op 13 november, waar wij uiteraard weer bij zullen zijn en iedereen oproepen om ook te komen! Er is een radicaal andere koers nodig, landelijk en in de gemeente, om het groeiende woningtekort op te lossen. Parasitaire huisbazen en investeerders kopen massaal bestaande woningen en nieuwbouwprojecten op, om vervolgens de huurprijzen op te blijven drijven. ROOD roept daarom op tot onteigening van deze huisjesmelkers, dat woningen collectief en democratisch beheerd worden en dat er betaalbare sociale huurwoningen bijgebouwd worden.