Drukbezochte Dont Iraq Iran avond

Woensdag 31 juli organiseerde ROOD samen met de SP een eerste thema-avond rondom de dreigende aanval op Iran. In een volle zaal bespraken onder andere mensenrechtenadvocaat Hossein Ahmadiniaz, voormalig vluchteling uit Iran en activiste Roya Moayyed, Iran-deskundige Peyman Jafari en SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut de toenemende escalatie en het risico op oorlog. De economische sancties gaan nu al ten koste van de Iraanse bevolking en haar verzet tegen een conservatief regime, de gevolgen van militair ingrijpen zijn niet te overzien. De sprekers en de zaal waren duidelijk: Don’t Iraq Iran!

Een oplossing voor de groeiende escalatie is niet makkelijk. Onder het mom van mensenrechten en democratie zijn in het verleden al veel oorlogen gevoerd. Daarom gaven Hossein Ahmadiniaz en Roya Moayyed eerst een inkijkje in de ontwikkelingen van en het leven in Iran in de afgelopen decennia. Zij stelden bijvoorbeeld dat het Iraanse volk op geen enkele manier belang heeft bij een mogelijk militair ingrijpen, maar dat het de chaos alleen maar zal vergroten. Na de pauze gingen Peyman Jafari en Sadet Karabulut in op de vraag welke belangen bij een mogelijke oorlog worden gediend: Die van de wapen- en fossiele industrie. Tegelijk versterkt het de conservatieve hardliners in Iran, die onder de dreiging de binnenlandse tegenstellingen kunnen relativeren. Bewegingen van onderop die in actie komen voor sociale rechten en democratie worden weggedrukt door het dreigende geweld en de sancties. Volgens beide sprekers is de enige oplossing de-escalatie en de weg van diplomatie, niet nog meer bommen. Een eerste begin is terugkeren naar de door de Verenigde Staten opgezegde Iran-deal en te stoppen met de militarisering van het Midden-Oosten. Na afloop gingen de vier sprekers als panel in gesprek met de aanwezigen in de zaal. Daarbij werd vooral veel ingegaan op de vraag hoe we niet alleen oorlog kunnen tegenhouden, maar tegelijk de sociale bewegingen voor meer rechtvaardigheid in Iran kunnen versterken.

Deze avond was een vervolg op een eerste actie bij het Amerikaans consulaat twee weken terug. De komende tijd blijven activisten gesteund door ROOD en de SP opstaan tegen verdere escalatie en de dreigende oorlog. De Nederlandse overheid speelt een grote rol, vanwege een verzoek voor militaire steun in de regio. Doe mee om de druk op onze overheid te vergroten, en daarmee samen tegenover de Amerikaanse overheid te zeggen: Don’t Iraq Iran!