GEEF JONGEREN GEEN CORONA SCHULD HUUR OPSCHORTINGEN NU

De Coronacrisis maakt zeer duidelijk hoe groot het belang van een goed thuis is. Maar maakt tegelijk nog pijnlijker duidelijk hoe groot onze wooncrisis is. Opeenvolgende kabinetten trokken de afgelopen jaren meer en meer hun handen af van de volkshuisvesting en lieten het aan de markt. Het gevolg is een gigantisch tekort aan woningen en hoge woonlasten. De Coronacrisis zorgt accuut voor problemen bij het betalen van huren en hypotheken. Juist jongeren worden door hun vaak onzekere economische situatie direct getroffen. Ook laat het onderhoud in woningen van huisjesmelkers soms te wensen over en wonen jongeren daardoor in onveilige huizen. Nu is het moment voor actie.

Kabinet: maak maar schulden, eigen schuld

Door de coronacrisis komen veel jongeren acuut in de problemen bij het betalen van hun woonlasten. De eerste reactie van het kabinet gaf jongeren geen enkele zekerheid terug. Waar minister Wiebes stelde dat ZZP-ers ‘zelf gekozen’ hadden voor hun onzekere situatie riep minister van Engelshoven studenten in financiële nood op ‘gebruik te maken van de leenmogelijkheden’. Maak maar schulden, eigen schuld. Ook het daarna aangekondigde economische steunpakket zal voor heel veel jongeren alsnog financiële problemen betekenen.

Bijna de helft van alle flexwerkers in ons land is jong. Bijna 70% van de jongeren heeft een onzeker arbeidscontract. En juist in de sectoren die nu harde economische klappen vallen -zoals de horeca- werken veel jongeren. Voor veel economische maatregelen die het kabinet nu neemt komen jongeren óf niet in aanmerking óf ze helpen hen onvoldoende. Wat niet alleen is werk steeds onzekerder geworden voor jongeren, huisvesting is dat ook. Gemiddeld geven studenten ruim 40% van hun inkomen -€460- uit aan woonlasten. Veel werkende jongeren wonen in vrije sector huurwoningen. Die kosten gemiddeld €1095 per maand. Terwijl thuisblijven nu de enige optie is in de strijd tegen Corona, wordt thuis zo voor velen niet of nauwelijks te betalen.

Pleisters plakken helpt niet

Jongeren die nu in de problemen komen met het betalen van hun woonlasten moeten direct geholpen worden. In andere landen gebeurt dat al. In Italië hoeven hypotheken bijvoorbeeld tijdelijk niet betaald te worden. Nederland moet wat ons betreft volgen en zorgen dat hypotheken en huren tijdelijk opgeschort worden. Maar alleen een noodverbandje gaat niet helpen. De afgelopen jaren hebben huisjesmelkers massaal geprofiteerd van de vrije woningmarkt en de huren gigantisch laten stijgen. Te vaak werd er te weinig gedaan aan onderhoud waardoor velen nu thuis zitten in een ongezond of gebrekkig huis. Maar terwijl sommigen schathemeltje rijk werden is voor veel jongeren een systeem gecreëerd waarmee ze bij tegenslag direct in grote problemen komen met werk en woning. Dit systeem is failliet. Het is hoog tijd dat we zorgen voor een goed en betaalbaar huis voor iedereen. Dat kan door direct de huren in de vrije sector te verlagen. Door massaal te investeren in de bouw van sociale huurwoningen voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen. En door huisjesmelkers te beboeten en onteigenen.

Stop de wooncrisis

De Coronacrisis laat zien hoe extreem belangrijk een goed huis voor iedereen is. De Coronacrisis laat bovendien zien hoe belangrijk en urgent de strijd tegen de wooncrisis is. Op vele plekken overal ter wereld worden nu -vanuit huis- acties gevoerd tegen de wooncrisis. In Montreal bijvoorbeeld hangen huurders een wit laken uit hun raam om te laten zien dat ze in huurstaking zijn vanwege wegvallende inkomsten door Corona. In Duitsland maken huurders 10 minuten lawaai vanaf hun balkon of uit hun raam als protest tegen de waanzinnig hoge  huren. Ook online wordt veel gedemonstreerd. En niet zonder succes. Onder druk nemen veel nationale en lokale regeringen nu vergaande maatregelen. Ook wij roepen op tot online protest door jouw verhaal over je woonsituatie met ons te delen via huisjesmelkervanhetjaar.nl

Het moment dat thuis belangrijker is dan ooit is het moment om in actie te komen voor een goed en betaalbaar huis voor iedereen.