Kom naar de Online Vredesdag 2020!

Terwijl de coronacrisis wereldwijd voortwoekert, vullen wapenproducenten als nooit tevoren hun zakken. Tegen de achtergrond van een zich verdiepende klimaatcrisis worden steeds meer fossiele energiebronnen uit de grond gehaald. Het resultaat, als altijd, zijn burgerslachtoffers en vluchtelingen, die koren op de molen zijn voor rechts-radicale politieke leiders, zogenaamde ‘sterke mannen’, die de wereld vervuilen met racisme en uitsluiting.

Hoe verzetten we ons hiertegen? Die vraag staat centraal tijdens de online Vredesdag 2020. Op 12 juni komen we online bij elkaar. Wat bindt ons in tijden van corona en toenemende polarisatie? Hoe versterken we elkaar in onze strijd voor sociale rechtvaardigheid? Hoe beëindigen we permanente oorlog? Hoe voorkomen we een nieuwe oorlog? Hoe komen we van kernwapens af? Deze en vele andere vragen staan centraal. De Vredesdag vindt plaats tussen 20:00 en 21:00

Kijk jij mee? Meld je aan bij de knop beneden!

English:

As the corona crisis continues to spread worldwide, weapons manufacturers are lining their pockets like never before. In the meantime the climate crisis is deepening, and more and more fossil energy sources are being extracted from the earth. The result, as always, is civilian casualties and refugees, who are grist to the mill of right-wing radical political leaders, so-called ‘strong men’, who pollute the world with racism and exclusion.

How can we resist this? That is the central question during the online ‘Vredesdag’ (Peaceday) 2020. On the 12th of June we will meet online. What binds us in times of corona and increasing polarization? How do we strengthen each other in our fight for social justice? How do we end the permanent war? How do we prevent a new war? How do we get rid of nuclear weapons? These and many other questions will be discussed. The ‘Vredesdag’ will take place between 8:00 PM – 9:00 PM.

Will you join us? Sign in via the button below!