‘Let’s talk about War’ in Pakhuis de Zwijger

Vrijdag 28 februari vond ‘Let’s talk about war’ plaats in Pakhuis de Zwijger. Activisten vanuit verschillende plekken in Europa kwamen samen in panelgesprekken met het publiek om actie-ervaringen en ideeën uit te wisselen tegen de macht van de wapenindustrie. ROOD-voorzitter Arno van der Veen was te gast om te spreken over het actieteam Niet in mijn Naam, waarmee met verschillende actiecampagnes de Nederlandse vredesbeweging een nieuwe impuls moet krijgen.

Gedurende de avond kwamen verschillende sprekers en panelleden aan bod. Het begon met een duidelijk verhaal van Wendela de Vries van StopWapenhandel over de groeiende budgetten en invloed van de grote wapenfabrikanten op beleid. Iemand van Stop the war on migrants zoomde in op hoe ook vluchtelingen meer en meer als ‘veiligheidsprobleem’ worden bestempeld, en daarmee grensbewaker Frontex als militair en gericht op tegenhouden in plaats van het helpen en redden van mensen in nood.

Naast inhoudelijke analyses van hoe de machtsverhoudingen liggen en welke enorme winsten er achter de wapenindustrie schuil gaan, werd veel aandacht besteed aan hoe je hier tegen in verzet kunt komen. Stephanie de Bock van Vredesactie uit België gaf hiervoor een inspirerende training vol voorbeelden, bijvoorbeeld één waarbij afgelopen jaar een schip uit Saudi Arabië werd tegengehouden bij ophalen van nieuw militair materieel. Eén van haar belangrijkste lessen was dat acties elkaar wereldwijd kunnen versterken, en wij op die manier allemaal verbonden zijn in diezelfde vredesbeweging.

Actie-ervaringen werden verder gedeeld in het laatste panel met activisten vanuit Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, België en Nederland. Hierin werden updates gegeven van opkomende acties en evenementen, als van de status van verschillende campagnes. Hierin deed ROOD-voorzitter Arno van der Veen ook zijn verhaal: ‘De wapenindustrie en fossiele industrie zijn samen een giftige combinatie gebleken voor wereldwijde vrede en stabiliteit. Sinds de ‘War on Terror’ van start ging heeft oorlog veel meer dan voorheen een permanent karakter gekregen, waarbij een bombardement eerder wordt ingezet dan diplomatie. Door acties de we vanuit Niet in mijn Naam kunnen opzetten tegen de Permanente Oorlog die zich uit in Jemen, Irak, Afghanistan, de mogelijke escalatie in Iran en bredere onderdrukking wereldwijd, zijn we meer in staat bruggen te bouwen tussen activisten met verschillende achtergronden wereldwijd en in Nederland. Een uiting daarvan is onze jaarlijkse Vredesdag, die dit jaar op 13 juni zal plaatsvinden in Rotterdam. ’

De avond ‘Let’s talk about war’ was een nieuwe stap in het uitwisselen van ervaringen en samen opzetten van nieuwe initiatieven tegen de macht van de wapenindustrie. Ook bijdragen aan het einde van de Permanente Oorlog? Sluit je aan!