Meld je aan voor de ROOD-kandidatencommissie

Bij de afgelopen ledenvergadering is de motie aangenomen om een gekozen kandidatencommissie in te stellen. Gezien de ledenvergadering nadert, wordt, zoals afgesproken op de Kaderdag in januari, op de eerstvolgende kaderbijeenkomst door de contactpersonen deze kandidatencommissie gekozen. Hierna wordt de volledige motie gehandhaafd, en wordt de kandidatencommissie verkozen bij de tweede ledenvergadering van het kalenderjaar.

Daarom kan ieder lid zich tot uiterlijk 7 april kandideren voor de kandidatencommissie. Heb je interesse, stuur dan een mail naar rood@sp.nl met de volgende informatie:

Ondanks de onzekerheid over partijbijeenkomsten en de Ledenvergadering moet onze club ook in crisistijd door, en moet de democratie van onze club hoog in het vaandel blijven staan. Daar is de gekozen kandidatencommissie een belangrijk onderdeel van. We hopen dus dat leden die zich geroepen voelen zich ondanks de huidige maatschappelijke en persoonlijke onzekerheden kandideren. Vanuit de aanmeldingen en gegeven informatie wordt een voorstel gedaan door het ROOD-bestuur aan het kader van ROOD, zij bepalen uiteindelijk hoe de kandidatencommissie er uit komt te zien.