Over ons

ROOD is de politieke jongerenorganisatie van de SP. ROOD verschilt op alle vlakken van andere politieke jongerenorganisaties. Waar zij het vooral met elkaar willen hebben over wat er allemaal wel wat beter kan, willen wij de wereld veranderen door acties met jongeren.

Jongeren worden tegenwoordig gebruikt als inkomstenbron door onder andere huisbazen, bedrijven, onderwijsinstellingen en zelfs door de overheid. Dat komt door ons economisch systeem, het kapitalisme. Dit systeem heeft als doel om op korte termijn zoveel mogelijk winst maken, ook als dit ten koste gaat van jongeren en de rest van de wereld.

Wij willen dit systeem aanpakken en veranderen naar een democratisch systeem waarin iedereen evenveel te zeggen heeft. Op die manier verschuiven we de macht van het kapitaal naar mensen, van grootaandeelhouders naar werkenden. Zo veranderen we het economisch systeem naar een economie die er niet alleen is voor de elite, maar voor alle mensen.

Actie

Verandering ontstaat alleen met een beweging van mensen zelf. Door druk van onderop. Daarom is ROOD door heel het land lokaal actief om jongeren te betrekken bij deze beweging. Dit doen we door samen met jongeren door heel het land in actie te komen, om de wereld stap voor stap te veranderen.