Politie die sleutels heeft van studentenflats

Stel je bent een student en je woont in een studentenflat in Nijmegen met een aantal huisgenoten. Je hebt een redelijk goede band met je huisgenoten en eens in de zoveel tijd geef je een feestje. Vanavond is één van die feesten, het is misschien een beetje druk en de muziek staat wat hard, maar als er echt klachten zijn dan zetten jullie de muziek wel zachter. Dan staan er opeens een aantal mensen in jullie keuken die je totaal niet kent die in uniform zijn, het is de politie. Maar hoe is de politie opeens in jullie huis gekomen? Heeft iemand ze binnen gelaten? Nee de politie heeft blijkbaar een sleutel gekregen van de woningcorporatie en heeft na de zoveelste geluidsoverlast klacht besloten om maar gewoon binnen te stappen.

Dit klinkt natuurlijk als iets uit een politiestaat, de politie die sleutels heeft van gebouwen en zomaar huizen binnen komt, dat zou toch nooit mogen gebeuren? Helaas is het in Amsterdam al het geval, bovenstaand verhaal komt rechtstreeks van een groep studenten die hier samenwoont. Nu lijkt het ook deze kant op te gaan in Nijmegen. Van twee complexen in Nijmegen-Oost heeft de politie al de sleutels gekregen. De politie gaf als één van de redenen dat zij wel eens voor een dichte deur komen te staan in deze complexen en dat zij hier erg boos van worden. Deze reactie laat dus al zien dat de politie van plan is de macht die deze sleutels hun geeft te misbruiken om illegaal huizen binnen te treden.

Uit een reactie van studenten is al gebleken dat zij het helemaal niet zien zitten dat de politie deze sleutels heeft. Één van de studenten zei dan ook: ‘kan de politie dan elke keer in onze keuken staan als wij daar een biertje aan het drinken zijn?’. Dit is natuurlijk een begrijpelijke angst vanuit de studenten, aangezien de politie al heeft aangegeven de sleutels te zullen gebruiken als zij dit nodig achten.

Concluderend is het natuurlijk begrijpelijk dat er klachten zijn om geluidsoverlast en hier zal ook een oplossing voor moeten worden gevonden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het organiseren van gesprekken tussen de studenten en de mensen die overlast ervaren. De huidige oplossing echter waar de politie de sleutels heeft van flats met teveel overlast gaat in tegen het privacy recht van de studenten en kan makkelijk leiden tot machtsmisbruik en zal dus niet moeten worden geaccepteerd.