Privacybeleid

COOKIES

Deze website, www.roodjongindesp.nl, houdt geen persoonlijke gegevens bij, en plaatst geen cookies bij bezoekers. Mogelijk worden er wel cookies geplaatst door ingesloten (ge-embedde) inhoud, zoals videospelers of formulieren. Hier wordt dan ter plekke toestemming voor gevraagd, met een link naar het privacybeleid van de websites waarvan de inhoud wordt ingeladen.

Persoonsgegevens

Als je aanmeldt om lid te worden via de pagina Doe Mee, verstrek je persoonsgegevens aan ROOD. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie van ROOD. We gebruiken deze gegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is voor het verlenen van jouw lidmaatschap. Alleen het ROOD-bestuur, en administratieve en technische medewerkers van ROOD hebben toegang tot de administratie. Je persoonsgegevens worden verder met niemand gedeeld, tenzij je daar in een bepaald geval expliciete toestemming voor geeft.

Je IP-adres bij elk bezoek bijgehouden in de logboeken van onze hostingprovider.