Stukken ledenvergadering 27 juni

Op 27 juni hebben we van 11.00 tot 18.00 een algemene ledenvergadering. We hebben veel te bespreken, onder andere hoe we als ROOD verder moeten als de partijraad besluit om ROOD af te stoten. Inmiddels is ook het rapport van de commissie-Kooijman gedeeld. We werken nog aan een reactie. We hopen nog steeds dat de partijraad de harde koers van het partijbestuur bijstuurt en we weer als volwaardige jongerenorganisatie van de SP kunnen functioneren. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op wat te doen als de partijraad anders besluit. Om de discussie over de koers van ROOD zo open mogelijk te voeren, willen we als bestuur graag onze voorstellen openbaar delen. Deze voorstellen worden aankomend ALV besproken. We roepen leden op om wijzigingen en alternatieve voorstellen te sturen. Deze voorstellen willen we ook op de site plaatsen.

Als ROOD-bestuur hebben we gewerkt aan een voorstel hoe we na een mogelijke afstoting verder kunnen als jongerenorganisatie. Dit bevat een resolutie hoe we ons na afstoting kunnen verhouden tot de SP en drie statutenwijzigingen: één over het politieke doel van ROOD en twee over verruiming van de lidmaatschapseisen. De voorstellen en toelichting vind je hier. We zullen deze verschillende voorstellen apart bespreken en over stemmen. Ook kunnen leden wijzigingsvoorstellen indienen op zowel de resolutie als de statutenwijzigingen of zelf met alternatieven komen. Als je het ergens niet mee eens bent maar je krijgt het niet zo goed op papier, vraag vooral andere leden in je ROOD-groep om je te helpen of neem contact op met het ROOD-bestuur via info@roodjongindesp.nl. De deadline voor het indienen van wijzigingsvoorstellen of alternatieve voorstellen is vrijdag 18 juni, in te dienen via info@roodjongindesp.nl. 

Daarnaast bespreken we het jaarverslag van 2020. Het concept vind je hier. 2020 was natuurlijk een raar jaar waarin veel niet door kon gaan door corona en uiteindelijk het conflict met de SP maar het blijft belangrijk om kritisch te kijken naar wat we gedaan hebben en wat we ervan kunnen leren. De deadline voor het indienen van wijzigingsvoorstellen ligt ook op vrijdag 18 juni, in te dienen via info@roodjongindesp.nl.

Verder verkiezen we de contactpersoon van de scholingswerkgroep en stellen we een scholingsplan vast. Ivar Kracht en Splinter Suidman hebben zich aangemeld op basis van dit plan. Ook hiervoor kan je tot en met vrijdag 18 juni wijzigingsvoorstellen indienen via info@roodjongindesp.nl. Deze deadline geldt ook voor overige voorstellen en moties.Op 20 juni plaatsen we hier ook het verslag van de kandidatencommissie voor de bestuursverkiezingen, de jaarrekening, de vast te stellen notulen van de ledenvergaderingen van november en februari en de binnengekomen (wijzigings)voorstellen. Als je wil reageren op (één van de) voorstellen kan je een stuk insturen naar info@roodjongindesp.nl en dan plaatsen we het op onze site. We vinden het belangrijk dat de discussie over de toekomst van ROOD goed gevoerd wordt.