Een succesvolle en inspirerende ROOD Zomerschool 2021

In de week van 13 tot 19 augustus organiseerden we onze jaarlijkse ROOD Zomerschool. Hoewel het van te voren spannend was of alles door kon gaan vanwege ons verlaagde budget en de coronamaatregelen hebben we toch een inspirerende week neer weten te zetten. Zowel voor degenen die al wat langer meelopen als de kameraden voor wie het hun eerste Zomerschool was viel er genoeg te leren. Ook was er genoeg gezelligheid en zagen veel kameraden elkaar voor het eerst ‘in het echt’. 

We begonnen de Zomerschool met de traditionele ‘Staat van de vereniging’, waarbij een oud-voorzitter met de leden in gesprek gaat over hoe ROOD ervoor staat aan de hand van een aantal stellingen. Dit keer werd dit gedaan door Arno van der Veen, die de discussie gelijk op gang wist te brengen. Bijna iedereen liet van zich horen in discussies over actief zijn binnen bestaande bewegingen of zelf iets opzetten, brede principes of juist concreet en hoe we ons tot de SP moeten verhouden. Dit was een voorbode voor de rest van de week, waarbij bijna elke scholer achteraf verbaasd was over de hoeveelheid en het niveau van de inbreng vanuit de zaal. 

Er waren ook twee scholingen over klimaat. De eerste was vrijdagavond al, een scholing van Dana Seggev, actief bij Fridays for Future. In een scherp verhaal wist ze ons duidelijk uit te leggen hoe het ervoor staat met de wetenschap van klimaatverandering en wat de staat is van de klimaatbeweging in Nederland. Achteraf volgde een discussie over welke rol ROOD hierin zou kunnen spelen. Maandagavond was een politiek café met Bas van Weegberg van de FNV en Nina Cialdella van Code Rood. Hier ontstonden naast discussies over de weg vooruit ook vragen over de strategie en ledendemocratie van de FNV en over de houding tegenover kernenergie die de klimaatbeweging heeft.

Op zaterdag kwamen Alex de Jong van het IIRE (International Institute for Research and Education) en Grenzeloos en Marcel van der Linden van het IISG (Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis), beiden experts op het gebied van de geschiedenis van de linkse beweging. Alex de Jong vertelde over de moeilijkheden van versplintering op links en hoe we dat tegen zouden kunnen gaan, nog steeds een relevant thema. In de discussie bleek dat we daar ook in ROOD nog het een en ander aan kunnen doen. Marcel van der Linden sprak over de geschiedenis van revoluties en het mislukken hiervan en over het falen van radicale hervormingsregeringen. Hoewel de conclusies misschien pessimistisch waren was de daaropvolgende discussie wat hoopvoller.

Op zondag viel Niels Jongerius, mee als lid van de kookploeg, in voor zijn collega bij het Transnational Institute Daniel Chavez die op het laatste moment verhinderd was. Hij hield een verhaal over de huidige wereldwijde situatie van de pandemie, het mogelijke einde van het neoliberalisme en de kansen die dit zou kunnen bieden voor links wereldwijd. De discussie werd gestuurd richting wat we hiermee zouden kunnen doen met de nieuw opgerichte internationale werkgroep van ROOD maar er ontstonden ook interessante gesprekken over het einde van het neoliberalisme en of en wanneer je als links nou moet deelnemen aan een regering. Die middag hadden we een scholing van Ivar Kracht van de ROOD Scholingswerkgroep over ideologie. In vogelvlucht nam hij ons mee door verschillende interpretaties van het begrip ideologie en wist uitgebreide discussie te ontlokken met prikkelende stellingen. De kookploeg had in de avond ook een pubquiz georganiseerd, waar fanatiek gespeeld werd door de teams in de zaal.

Maandag was een rustdag waarbij er ook veel gewandeld en gesport is. Zo kon iedereen weer fris en fruitig beginnen aan het eerder genoemde politieke café over klimaat. Dinsdagochtend vertelden Arno van der Veen ons als één van de initiatiefnemers van het Woonprotest over wat dat inhoudt en wat we daarmee kunnen als ROOD. Bestuurslid Jules Maximus vertelde aan de hand van een artikel uit De weg uit het moeras hoe de SP dat vroeger deed met de Bond van Huurders en Woningzoekenden en hoe wij dat anders zouden kunnen doen. Ook hier ontstond een interessante discussie over de rol die ROOD zou kunnen hebben en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het niet blijft bij een eenmalige demonstratie maar dat we een sterke beweging bouwen.

Die middag hadden we een scholing over economie en beeldvorming van Piet Rietman, analyst bij ABN Amro en parlementslid bij de FNV. Rond thema’s zoals de dominantie van kapitaal in de berichtgeving over de economie, het plegen van interventies in ideologische aannames en het formuleren van een alternatieve berekening op het CPB ontstond aan de hand van een viertal fragmenten een levendige discussie. Ook de vakbondsstrategie en hoe union busting op het gebied van identiteit te voorkomen was een onderwerp waar met veel energie over werd gepraat. 

We begonnen de laatste dag met een debattraining van Diederik Olders, hoofdredacteur van de Tribune. Door uit te leggen hoe je je verhaal het beste kan brengen en te vertellen welke debattrucs onze tegenstanders allemaal gebruiken zijn ROOD-leden beter voorbereid om publiek te spreken. Iedereen moest ook zelf aan de slag met debatteren en werd daarbij constructief beoordeeld door het publiek. Al met al een hele leerzame ervaring.

‘s Avonds hadden we de traditionele bonte avond. Veel leden hadden hun creativiteit losgelaten en in verschillende acts werd alles en iedereen belachelijk gemaakt, van de SP tot het Communistisch Platform tot het ROOD-bestuur. Daaropvolgend hadden we een live-optreden van Les Biftecs, de band van SP-raadslid Tiers Bakker. Hier konden de ROOD-leden de energie die ze nog over hadden goed kwijt en er werd flink gedanst. 

We kijken terug op een week met veel motiverende scholingen waarbij iedereen wat heeft opgestoken. We willen nogmaals alle aanwezigen bedanken voor hun deelname en scherpe inbreng, de scholers voor hun interessante scholingen, de kookploeg voor hun goede maaltijden en hulp in de organisatie en de andere vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Volgend jaar weer!