Waarom is ROOD op aarde?

Dit opiniestuk is geschreven door ROOD-lid Tugay Filiz. ROOD-leden kunnen opiniestukken en andere publicaties sturen naar info@roodjongindesp.nl.

Give me just one generation of youth, and I will transform the whole world.”

Vladimir Lenin

De perikelen van ROOD in het afgelopen jaar zijn ondertussen welbekend. We hadden een te klein bestuur, er zijn controversiële moties aangenomen, er zijn onterechte royementen gevallen met een bijbehorende campagne tegen deze kwalijke royementen en als klap op de vuurpijl heeft de SP alle steun opgeschort aan ROOD. Ondertussen zijn er al een hoop analyses gemaakt hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. In dit stuk wil ik wat anders doen. Ik wil terug naar de basis, ik wil mijn visie uiteenzetten over waarom ROOD bestaat en een vooruitblik doen op hoe ik hoop dat het komende jaar eruit zal gaan zien voor de vereniging.

De doelen van ROOD

De meeste leden die al een tijdje meelopen binnen ROOD, zullen de officiële doelstellingen van de vereniging wel kunnen dromen, namelijk:

  1. Jongeren betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland;
  2. Het streven naar meer bekendheid van de SP onder jongeren;
  3. Een plek bieden aan jongeren binnen de SP.

Laat ik ermee beginnen dat ik alle drie de hierboven genoemde doelstellingen volledig steun (al mag de eerste wel wat ambitieuzer dan alleen in Nederland). Wel denk ik dat zij niet de volledige lading dekken van alle doelen die de jongerenvereniging van de Socialistische Partij zou moeten nastreven.

Het belangrijkste wat naar mijn mening gemist wordt in de officiële doelstellingen is dat ROOD ook jongeren hoort op te leiden. Als socialistische jongerenorganisatie streeft ROOD naar een wereld die er fundamenteel anders uitziet. Jongeren moeten in ROOD dus leren nadenken hoe deze andere socialistische wereld er uit zou moeten zien en daarnaast hoe jongeren deze fundamenteel andere wereld willen realiseren.

Deze fundamenteel andere wereld kan niet enkel vanuit de hallen van een parlement bereikt worden. ROOD kan dus niet net als andere politieke jongerenorganisaties jongeren simpelweg opleiden tot parlementariërs. Socialisten moeten een leidende rol op zich nemen in de klassenstrijd en ROOD is de plek waar jongeren dit zouden moeten leren. Zij moeten leren hoe je een organisatie runt, politieke meningen vormt en deze leert te onderbouwen. Bij ROOD moeten jongeren tactische en strategische afwegingen leren maken en praktijkervaring opdoen in het organiseren van de werkende klasse.

Kortom een socialistische jongerenorganisatie dient de plek te zijn waar jongeren onmiddellijk bij kunnen dragen aan de strijd voor een socialistische toekomst, onder andere door onderdeel te zijn van en bij te dragen aan een socialistische partij. Tegelijkertijd heeft het ook een belangrijke scholende functie – de jongeren van vandaag worden er de politieke leiders van morgen.

Het komende jaar van ROOD

Nu we scherp hebben wat de doelen van ROOD zijn, kunnen we kijken hoe we het komende jaar hier aan gaan werken. Zoals bekend zal dat dit jaar wat anders moeten dan normaal. ROOD zal in ieder geval in het eerste deel van het jaar zonder steun van de SP moeten doorkomen. In de praktijk betekent dit dat ROOD het met een stuk minder geld zal moeten doen, en dat een hoop logistieke middelen van de SP niet meer te gebruiken zijn.

ROOD zal dus moeten leren op haar eigen benen te staan. Zoals ik eerder zei is het leren runnen van een eigen organisatie een belangrijk onderdeel van wat jongeren moeten leren in ROOD. Hoewel de situatie verre van ideaal is, kan ROOD er wel waardevolle lessen uit trekken. ROOD kan nu bijvoorbeeld leren hoe je een eigen begroting realiseert, met volledige controle over de eigen financiën. Deze lessen zullen ook waardevol blijven als ROOD weer volwaardig onderdeel is van de SP.

Het komende politieke jaar zal in het teken staan van de landelijke verkiezingen in maart. ROOD heeft alleen bestaansrecht als jongerenorganisatie van een politieke partij, en wat mij betreft helpt ROOD dan ook ‘gewoon’ mee met de verkiezingscampagne. De SP is op dit moment het best beschikbare middel om socialisme te bereiken, dus een sterke SP is in het belang van iedere socialist. Het is daarom in mijn mening de taak van iedere socialist binnen ROOD om te helpen de SP op te bouwen tot een partij met de kracht om de samenleving te transformeren.

Uiterlijk 1 mei zal er een speciale commissie verslag doen aan de SP over de ontstane situatie tussen ROOD en de SP. Ik hoop dat deze commissie concludeert dat ROOD niet alleen de SP nodig heeft, maar dat de SP ook ROOD nodig heeft. In een sterk vergrijsde partij als de SP is ieder jong en actief lid waardevol. Daarnaast kunnen alle leden die ROOD opleidt tot volleerd socialist een waardevol onderdeel worden van de SP.

Ik hoop dat de hiervoor genoemde commissie concludeert dat ROOD het meest waardevol is, als zij de ruimte hebben om leden op te leiden zoals ik eerder beschreef. Dit betekent dat ROOD de ruimte moet krijgen om zelf volledig verantwoordelijk te zijn over haar eigen organisatie, inclusief de financiën. Daarnaast moet er ruimte zijn voor meningsverschillen en manieren zijn om deze te uiten. In iedere gezonde partij is deze ruimte er voor ieder lid. ROOD de ruimte geven om een eigen mening te hebben en deze te publiceren betekent niet dat zij verder af staan van de SP. Het betekent dat zij actief meedenken met de partij waar zij onderdeel van zijn en hier een constructieve bijdrage aan willen leveren.

Voorlopig gaat ROOD dan ook gewoon door met de strijd voor het socialisme. Momenteel loopt er een donatiecampagne om geld op te halen, zodat ROOD in de aankomende tijd kan blijven functioneren. Verder is ROOD, ook in de huidige zware omstandigheden, nog steeds bezig met het organiseren van politieke acties en campagnes die de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. Zo is onlangs de Pak de echte fraudeurs-campagne begonnen, en staan er nog een hoop andere acties in de steigers. Kortom, ROOD is sterker dan ooit en klaar om de toekomst te veroveren!